بلاگ

تجزیه و تحلیل SWOT و نحوه انجام آن در 4 مرحله با مثال

 

تجزیه و تحلیل SWOT و نحوه انجام آن در 4 مرحله با مثال ابزاری برای برنامه ریزی، به ویژه برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت شما است. برای ایجاد تحلیل SWOT برای کسب و کار کوچک خود، این چهار مرحله آسان را دنبال کنید. هدف این است که نقاط قوت و ضعف خود را به عنوان عناصر داخلی و فرصت‌ها و تهدیدها را به عنوان عناصر خارجی ارزیابی کنید.

بنابراین، می‌توانید از تحلیل SWOT برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف به عنوان عناصر داخلی و فرصت‌ها و تهدیدها به عنوان عناصر خارجی کسب و کار خود استفاده کنید. تجزیه و تحلیل SWOT می‌تواند کاربردهای گسترده ای داشته باشد.

 

مطالعه کنید: بازاریابی محتوایی در رشد کسب‌وکار شما چه تاثیری دارد؟

 

چگونه یک تحلیل SWOT برای کسب و کار کوچک خود انجام دهید

 

اغلب دیده‌ام که چگونه تحلیل SWOT با ماتریس SWOT شروع و به پایان می‌رسد. ماتریس SWOT ربعی است که در آن تمام عناصر SWOT را فهرست می‌کنید. به این ترتیب، شما نمی‌توانید از این تحلیل به مزایای کامل برسید. به عنوان مثال، شما ماتریس را ایجاد می کنید، و به نظر عالی می‌رسد. اما سوال اینجاست که برای بهبود کسب و کار خود چه کاری باید انجام دهید.

همانطور که می بینید، پس از توسعه ماتریس SWOT باید کاری انجام دهید. بنابراین، شما به مراحل عمل نیاز دارید. اما، مراحل اقدام، نتایج استراتژی ها هستند، نه ماتریس.

بر اساس این منطق، نتیجه تحلیل SWOT شما باید استراتژی هایی با مراحل اقدام مناسب برای دستیابی به اهداف تحت پوشش هر یک از استراتژی های تجزیه و تحلیل باشد.

 

مرحله 1  SWOT: اسکن محیط خارجی و داخلی

 

هدف از این مرحله یافتن تمامی عوامل داخلی و خارجی موثر بر کار شما است. شما می توانید نقاط قوت و ضعف خود را به عنوان عوامل داخلی و همه فرصت ها و تهدیدهای خود را به عنوان عوامل بیرونی فهرست کنید.

به عنوان یک سیستم سازمانی، شما در تمام جنبه های کار خود تنها نیستید. شما محیط بیرونی و داخلی کسب و کار خود را دارید. تجزیه و تحلیل SWOT همیشه با ارزیابی وضعیت فعلی در رابطه با محیط داخلی و خارجی شرکت آغاز می شود.

این ارزیابی از وضعیت فعلی منجر به شناسایی عوامل داخلی و خارجی می شود که می توانند بر شرکت شما تأثیر بگذارند. عوامل داخلی می توانند نقاط قوت باشند، اما برخی از آنها می توانند نوع خاصی از ضعف کسب و کار کوچک شما باشند. از سوی دیگر، عوامل خارجی می توانند فرصت ها یا تهدیدهایی برای کسب و کار کوچک شما از خارج باشند. در این بخش باید همه عوامل را بیابید و با توجه به اهمیت شرکت خود فهرست کنید. من این عناصر تحلیل SWOT را توضیح خواهم داد.

نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها

هدف از این مرحله یافتن تمامی عوامل داخلی و خارجی موثر بر کار شما است. شما می توانید نقاط قوت و ضعف خود را به عنوان عوامل داخلی و همه فرصت ها و تهدیدهای خود را به عنوان عوامل بیرونی فهرست کنید. نقاط قوت همه چیزهایی هستند که شرکت شما به خوبی انجام می دهد. آنها کاری هستند که شما انجام می دهید، و در آن بهترین هستید، چیزی که شما را از رقبا متمایز می کند. همچنین هرکسی نقاط ضعفی دارد. مانند نقاط قوت، نقاط ضعف نیز ویژگی های داخلی کسب و کار شما هستند که می توانند اعضای تیم، منابع، رویه هایی که استفاده می کنید، شایستگی ها و غیره را پوشش دهند.

از طرف دیگر، شما فرصت هایی دارید که از خارج از سازمان شما می آیند. این فرصت ها شانس هایی هستند که برای کسب و کار کوچک شما اتفاق مثبتی خواهند افتاد. اما، اگر کاری در مورد آنها شروع نکنید، به تنهایی اتفاق نمی‌افتند. همچنین تهدیداتی وجود دارد که هر چیزی را که می تواند از بیرون به کسب و کار کوچک شما آسیب برساند، پوشش می دهد، مانند رقابت، مشکلات زنجیره تامین، قیمت بازار و غیره. شما نمی خواهید کسب و کار شما به دلیل این تهدیدات آسیب ببیند.

سوالات مربوط به اسکن محیط خارجی و داخلی

سوالاتی که در اینجا باید به آنها پاسخ دهید عبارتند از:

 1. چه عوامل قانونی بر کسب و کار من تأثیر می گذارد؟
 2. عوامل محیطی که بر کسب و کار من تأثیر می گذارند کدامند؟
 3. چه عوامل سیاسی بر کسب و کار من تأثیر می گذارد؟
 4. عوامل اقتصادی که بر کسب و کار من تأثیر می گذارند کدامند؟
 5. عوامل اجتماعی که بر کسب و کار من تأثیر می گذارند کدامند؟
 6. عوامل تکنولوژیکی که بر کسب و کار من تأثیر می گذارند کدامند؟
 7. عوامل رقابتی که بر کسب و کار من تأثیر می گذارند کدامند؟
 8. عوامل مدیریتی کسب و کار من چیست؟
 9. عوامل استراتژیک کسب و کار من چیست؟
 10. عوامل ساختاری کسب و کار من چیست؟
 11. اهداف شرکت من چیست؟
 12. عوامل عملیاتی کسب و کار من چیست؟
 13. عوامل فناورانه کسب و کار من چیست؟
 14. عوامل فرهنگی کسب و کار من چیست؟
 15. چه سیاستی را در کسب و کار خود اجرا می کنم؟
 16. عوامل مرتبط با رهبری در کسب و کار کوچک شما چیست؟

همانطور که می بینید، با پاسخ به این 16 سوال، می توانید مهم ترین عوامل را از محیط بیرونی و داخلی شرکت خود بیابید. همچنین برای انجام تحلیل SWOT به این عوامل نیاز دارید.

هفت سوال اول مربوط به محیط خارجی با استفاده از LE P است مخفف EST C. 9 سوال زیر به محیط داخلی شرکت شما (زیر سیستم های رسمی و غیر رسمی) مربوط می شود. سوالات زیر سیستم رسمی از 8 تا 13 و سوالات زیر سیستم غیررسمی از 14 تا 16 می باشد.

 

مطالعه کنید: استراتژی رشد کسب و کار چرا نقشه راهی برای شرکت شماست؟

 

مرحله 2  SWOT: تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی

 

در این مرحله، شما باید عوامل محیطی داخلی و خارجی را که بر شرکت شما تأثیر می گذارند، تجزیه و تحلیل کنید. هدف در اینجا این است که تصمیم بگیرید که آیا یک عامل داخلی نقطه قوت یا ضعف کسب و کار شما است و آیا یک عامل خارجی یک فرصت یا تهدید برای شرکت شما است.

سوالات مرتبط با تحلیل داخلی و خارجی

سوالاتی که در اینجا باید به آنها پاسخ دهید عبارتند از:

 1. 1. کدام عوامل قانونی فرصت شما هستند و کدام یک تهدیدی برای کسب و کار شما هستند؟
 2. 2. کدام عوامل محیطی فرصت شما هستند و کدام یک تهدید هستند؟
 3. 3. کدام عوامل سیاسی فرصت و کدام یک تهدید شما هستند؟
 4. 4. کدام عوامل اقتصادی فرصت و کدام یک تهدید شماست؟
 5. 5. کدام عوامل اجتماعی فرصت و کدام یک تهدید شماست؟
 6. 6. کدام عوامل تکنولوژیک فرصت و کدام یک تهدید شما هستند؟
 7. 7. کدام عوامل رقابتی فرصت شما و کدام یک تهدید شما هستند؟
 8. 8. کدام یک از عوامل مدیریتی نقطه قوت و کدام یک نقطه ضعف شماست؟
 9. 9. کدام عوامل استراتژیک نقطه قوت شما و کدام یک نقطه ضعف شما هستند؟
 10. 10. کدام عوامل ساختاری نقطه قوت و کدام یک نقطه ضعف شما هستند؟
 11. 11. کدام اهداف نقطه قوت و کدام یک نقطه ضعف شما هستند؟
 12. 12. کدام عوامل عملیاتی قوت و کدام یک نقطه ضعف شماست؟
 13. 13. کدام عوامل فناورانه نقطه قوت و کدام یک نقطه ضعف شما هستند؟
 14. 14. کدام عوامل فرهنگی نقطه قوت شما و کدام یک نقطه ضعف شماست؟
 15. 15. کدام سیاست نقاط قوت و کدام یک نقطه ضعف شماست؟
 16. 16. کدام عوامل رهبری قوت و کدام یک نقطه ضعف شما هستند؟

وقتی صحبت از اهداف تجاری شما می شود، از چارچوب هفت مرحله ای زیر برای دستیابی به تمام اهداف تجاری خود استفاده کنید.

 

SWOT
SWOT

 

مرحله سوم  SWOT: ماتریس SWOT را بسازید

 

تا به حال، شما قبلاً تمام عوامل تأثیرگذار از داخل و خارج شرکت خود را فهرست کرده اید. همچنین، آنها را به عنوان نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها طبقه بندی می کنید. اکنون می توانید به ساخت ماتریس SWOT خود ادامه دهید.

ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT یک ربع منفرد است که از کلمات اختصاری SWOT ساخته شده است و در هر ربع باید هر یک از آنها را عواملی که قبلاً شناسایی شده اند قرار دهید. این یک نمایش گرافیکی عالی از آنچه در شرکت شما درست و غلط است و آنچه می توانید به عنوان یک فرصت یا تهدید انتظار داشته باشید است.

 

مطالعه کنید: 10 دلیل برای اینکه شما به یک بیزینس کوچ نیاز دارید

 

مرحله چهارم  SWOT: استراتژی های SWOT را تعریف کنید

بعد چی؟ آیا این برای انجام تحلیل SWOT کافی است؟ هنگام تجزیه و تحلیل باید بدانید که باید منتظر جهت گیری های آینده برای اقدامات بعدی در پایان فرآیند باشید.

اگر در اینجا متوقف شوید، نمی توانید بگویید که یک تحلیل موفق انجام داده اید. بنابراین، برای هر ترکیبی از ربع ها در ماتریس، باید استراتژی های خاصی را برای شرکت خود تعیین کنید. از ماتریس SWOT می توانید چهار استراتژی مختلف استخراج کنید:

به یاد داشته باشید که داشتن یک استراتژی سریعترین راه برای تغییر نتایج کسب و کار کوچک شماست.

تجزیه و تحلیل SWOT استراتژی های S-O (استراتژی های قدرت-فرصت ها).

استراتژی های S-O اولین استراتژی هایی هستند که باید توسعه دهید. این استراتژی‌ها باید از فرصت‌هایی که با نقاط قوت کسب‌وکار منطبق است، استفاده کنند. شما نقاط قوت خود را با فرصت های خود ترکیب می کنید. هدف این است که از فرصت ها با مهمترین نقاط قوت خود استفاده کنید.

برای مثال، فرض کنید در توسعه محصول جدید عالی هستید. بنابراین، هنگامی که یک فرصت جدید در بازار مانند نیازهای ارضا نشده می بینید، از نقاط قوت خود برای توسعه محصول جدیدی استفاده خواهید کرد که این نیازها را در بازار برآورده می کند.

استراتژی های W-O (راهبردهای نقاط ضعف-فرصت).

اما، شما فقط نقاط قوت ندارید. هرکسی نقاط ضعفی دارد.

بنابراین، استراتژی های W-O تجزیه و تحلیل SWOT دومین استراتژی هایی هستند که می خواهید توسعه دهید. چرا؟ از آنجایی که شما همچنان می خواهید از فرصت های دیگر نیز بهره ببرید، چنین نقاط قوت قابل توجهی برای آنها ندارید.

این استراتژی ها نقاط ضعف و فرصت های شما را با هم ترکیب می کنند. این یعنی چی؟ این استراتژی ها باید به شما اجازه دهند بر نقاط ضعف خود غلبه کنید در حالی که باید از فرصت های خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، شما می توانید نقاط قوت کمی در رابطه با خلاقیت داشته باشید تا محصولات و خدمات بهتری برای مشتریان خود ایجاد کنید. از طرف دیگر، می دانید که بازار در حال تغییر است و می خواهید محصولی کاملا منحصر به فرد ایجاد کنید. با تجزیه و تحلیل SWOT، استراتژی های W-O را برای رسیدن به این هدف تعریف خواهید کرد. شما خواهید گفت، خلاق ترین افراد را برای غلبه بر نقاط ضعف فعلی خود و توسعه محصول جدید برای استفاده از فرصت های بازار استخدام کنید.

 

سومین استراتژی که با تجزیه و تحلیل SWOT توسعه خواهید داد S-T است استراتژی هایی که نقاط قوت شما را با تهدیدات احتمالی ترکیب می کند.

بله، نه تنها فرصت های خارج از شرکت شما وجود دارد. همچنین تهدیداتی وجود دارد که هر چیزی را که می تواند از بیرون به کسب و کار کوچک شما آسیب برساند، پوشش می دهد، مانند رقابت، مشکلات زنجیره تامین، قیمت بازار و غیره. شما نمی خواهید کسب و کار شما به دلیل این تهدیدات آسیب ببیند.

بنابراین، تجزیه و تحلیل SWOT با استراتژی های W-O باید به شما این امکان را بدهد که از نقاط قوت خود در عین حذف یا کاهش تهدیدات محیطی استفاده کنید.

به عنوان مثال، شما نقاط قوتی در رابطه با فرآیند مذاکره دارید. می دانید که در مدیریت عرضه مشکل وجود دارد زیرا یک تامین کننده دارای تنوع قابل توجهی در سفارشات است. بنابراین، شما با تامین کننده مذاکره خواهید کرد و به آنها کمک خواهید کرد تا این تنوع را کاهش دهند.

 

در اینجا ما در مورد ترکیب نقاط ضعف داخلی شما با نقاط قوت بیرونی احتمالی صحبت می کنیم. باید بدانید که دائماً توسط همه افراد خارج از شرکتتان، دقیقاً در ضعیف ترین نقاطتان مورد حمله قرار خواهید گرفت.

بنابراین، تجزیه و تحلیل SWOT نیاز به تولید استراتژی هایی دارد که به شما در رفع نقاط ضعف و جلوگیری از تهدیدات خارجی کمک می کند.

به عنوان مثال، اگر نقاط ضعف شما به ظرفیت تولید شما مربوط می شود و می بینید که رقبای زیادی می خواهند وارد بازار شوند، باید ظرفیت را ارتقا دهید تا تهدیدات احتمالی رقبای جدید را از بین ببرید.

سوالات مربوط به استراتژی های SWOT

سوالاتی که در اینجا باید به آنها پاسخ دهید عبارتند از:

 1. 1. استراتژی های S-O من چیست؟
 2. 2. استراتژی های W-O من چیست؟
 3. 3. یا، استراتژی های S-T من چیست؟
 4. 4. استراتژی های W-T من چه دورانی است؟

تجزیه و تحلیل SWOT استراتژی هایی را برای مقابله با وضعیت فعلی و آمادگی برای آینده به ما می دهد. پوشش عوامل داخلی و خارجی نقطه شروع خوبی برای بهبود شخصی است.

 

مطالعه کنید: محافظت کسب‌وکار در برابر کرونا

 

اشتراک گذاری محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

بایگانی‌ها