دکتر سامان خردمند مهر

دکتر سامان خردمند مهر

متخصص و توسعه دهنده ارشد کسب‌وکار

هر کسب وکاری از یک نیاز شروه می‌شود. و زمانی موفق می‌شود که این نیاز به درستی شناسایی شود و با استراتژی درست راه‌حل رفع این نیاز به گوش مخاطب هدف برسد. شما در هر کسب‌وکاری که باشید نیازمند یک مشاور با تجربه دارید تا بتواند مراحل رشد و توسعه کسب‌وکار شما را به درستی طراحی کند.

+200

کسب‌وکار به عنوان توسعه دهنده

+300

مدیر و رهبر به عنوان کوچ

+1000

ساعت آموزش کسب‌وکار

+5000

ساعت مشاوره کسب‌وکار

درخواست جلسه مشاوره با دکتر سامان خردمند مهر

جلسه مشاوره کسب‌وکار

هر جلسه 90 دقیقه
  • ارائه ایده و پرسش و پاسخ
  • دریافت فایل صوتی مشاوره
  • حضور حداکثر 3 نفر در جلسات مشاوره
  • ارائه برنامه‌های اجرایی جهت بهبود کسب‌وکار
  • به صورت حضوری و آنلاین