تهران ایران
+989120823416

فرم ثبت جلسات کوچینگ

توضیحات در مورد جلسات کوچینگ :

 

  • تمام جلسات شما با شخص دکتر سامان خردمند مهر برگزار خواهد شد.
  • جلسات کوچینک بین 60 الی 90 دقیقه خواهد بود.
  • در صورت کنسلی هر جلسه حداکثر 48 ساعت قبل از زمان برگزاری پشتیبانی را در جریان قرار دهید.
  • طبق فرم جهانی جلسات کوچینک در هر هفته یک جلسه خواهد بود.
  • حداکثر تعداد جلسات کوچینگ 10 جلسه خواهد بود.
  • مبلغ هر جلسه کوچینگ آنلاین 250/000 تومان و حضوری 500/000 تومان خواهد بود . در صورت پرداخت کامل 10 جلسه, 2 جلسه مازاد به صورت رایگان خواهید داشت.( در صورت انتخاب پرداخت هر جلسه جداگانه باید 24 ساعات قبل از شروع جلسات از طریق لینک پرداختی که در اختیار شما قرار خواهد گرفت هزینه را واریز خواهید کرد).
  • در صورت تکمیل کردن فرم ثبت‌نام به صورت خودکار به درگاه پرداخت انتقال خواهید یافت ( در صورتی که شرایط پرداخت هر جلسه را انتخاب کنید فقط هزینه جلسه اول را پرداخت خواهید کرد).
  • زمان برگزاری جلسات با هماهنگی مراجع خواهد بود.