تهران ایران
+989120823416

دوره‌های آموزشی

دوره جامع رودیوم (رشد فردی با رویکرد علم کوچینگ)

دوره آموزشی رودیوم

دوره جامع طراحی برنامه بازاریابی (مارکتینگ پلن)

طراحی مارکتینگ پلن

دوره جامع برند من (ساخت برند شخصی قدرتمند)

دوره جامع راه‌اندازی کسب‌وکار با 28 گام

دوره جامع طراحی بیزینس مدل

طراحی بیزینس مدل